Reservdelar

Vid behov av reservdelar till dina produkter från Teltek har vi det mesta på lager som du kan få över dagen vid brådskande fel. För att vara helt säker på att alltid ha rätt del till hands kan du gardera dig med ett reservdelspaket som alltid finns tillgängligt hos dig.

För beställning av reservdelar:

Telefon 019-311 300
E-post info@teltek.se