teltek

Detekterbara pennor

Pennor med hög detekterbarhet i metalldetektor för livs- och läkemedelsindustrin Pennor med hög detekterbarhet i metalldetektor för livs- och läkemedelsindustrin

Törs ni vara utan detekterbara pennor till produktionen? Pennorna har mycket hög detektionsgrad i metalldetektorer och röntgendektektorer, de är ett måste för att hålla kvalitén i produktionen. Beställning
av pennorna görs i vår webbshop,
eller ring 019-311 300 

Etiketter: nyheter

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter