teltek

Kundcase - Vill du spara 727.000 kr?

En av Telteks kunder packar kakao i 200 grams förpackningar.
Före:
De tar med jämna mellanrum stickprover och kontrollerar dessa på en statisk våg.
Baserat på de vägningarna justeras fyllaren manuellt.

Åtgärd:
Kunden köper en Teltek C60 checkvåg som installeras i linjen.
Vid körning erhålls nu en komplett viktstatistik som visar att medelvikt på en batch normalt ligger på 207 gram.
Vågens "feed back funktion" kopplas då till fyllaren och justeras in.

Efter:
Man har valt att sätta målvikten i checkvågen på 202 gram och denna medelvikt nås hela tiden, batch efter batch tack vare checkvågens automatiska "feed back funktion". På det viset har man minskat sin "give-away" med 2,4%.
Genom att använda en checkvåg har man också helt säkerställt att inga produkter med otillåten undervikt levereras ut till kund.

Ekonomi:
Värlsmarknadspriset på kakaobönor är i mars 2016 ca 25 SEK/kg.
Kunden producerar 50 förpackningar per minut och kör sin produktionslinje 8 timmar per dag. Genom att reducera överfyllningen med 5 gram per förpackning sparas 120 kg kakao per dag och 28 800 kg per år.
Det innebär att besparingen per år blir c:a 727.000 SEK och att investeringen i en checkvåg är betald på mindre än 4 månader!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter