teltek

Historik

Teltek AB grundades 1984 i Örebro. Verksamheten startade med tillverkning och försäljning av checkvågar. Efter hand har affärsområdet breddats och omfattar även närbesläktade produkter som exempelvis bandtransportörer samt utrustning för automatisk rangering och sortering av produkter. År 2001 började vi jobba aktivt med metalldetektorer och snart efter det även med röntgenutrustningar för produktionskontroll. Sedan 2006 är vi också auktoriserad integratör av Sick visionsystem.

I januari 2008 förvärvades Tesab System AB. Tesab är ett anrikt gammalt företag med liknande inriktning och bakgrund som Teltek. Verksamheterna har nu fusionerats och drivs under namnet Teltek. Totalt sett har det givit en starkare organisation med en större samlad specialistkompetens inom vårt verksamhetsområde.

Sedan april 2015 finns Teltek i egna nybyggda lokaler på Argongatan 83 i Örebro