teltek

Miljö 

På Teltek jobbar vi målmedvetet för att minimera vår miljöpåverkan. Som en del i detta har vårt miljöledningssystem varit ISO 14001-certifierat sedan 2014. 

Vi jobbar aktivt med våra miljömål och måluppföljning samt med mätetal som t ex el- och vattenförbrukning och rutinmässiga kontroller av däcktryck på tjänstebilar. 

På Teltek jobbar vi hårt för att våra leverantörer skall ta ett minst lika stort ansvar för miljön som vi gör. Vi ser ständigt över våra leverantörers miljöarbete för att i samråd med dem hitta de bästa transport-, emballage- och materiallösningarna.