teltek

Vi är certifierade i enlighet med ISO 9001:2015 samt 14001:2015

Miljö- och kvalitetspolicy

Vi ska vara ledande inom produktkontroll. Lösningarna ska vara baserade på kunskap, tillgänglighet, samt säkerhet och uppfylla våra kunders behov.

Vi inkluderar i vårt åtagande att följa lagar och andra krav samt att vi genom ett proaktivt miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete inte belastar miljön eller våra affärsrelationer på ett negativt sätt.

Vi arbetar utifrån ett ständigt förbättrande på alla delar i vår verksamhet, vilket inbegriper utvärdering av företagets alla processer.