teltek

Teltek AB - Ett växande företag

Teltek formger, tillverkar och säljer dynamiska checkvågar och kringutrustning. Vågarna har integrerade datasystem och väger, sorterar och hanterar produkter som rör sig längs produktionslinjens transportband. Våra vågsystem är kända för sin utmärkta kommunikation med annan utrustning i produktionsanläggningar där de används.

Telteks vågsystem används främst i konsumtionsindustrier såsom livsmedel- och läkemedelsindustrin.

Teltek har en bred, internationell kundbas. Försäljningen sker både direkt till slutkund och via ett nätverk av distributörer.

Dessutom är Teltek nordisk distributör av tyska Cassels metalldetektorer för industriellt bruk. Metalldetektorerna används i huvudsak inom livs- och läkemedelsindustrin för att kontrollera förekomst av metallföremål i den tillverkade produkten.

I sortimentet finns även röntgenutrustning för industriellt bruk. Utrustningen används framför allt för att kontrollera förekomst av inte bara metaller utan även glas, plaster, sten m.m. i livs- och läkemedelsförpackningar.

Utveckling och tillverkning sker i egna lokaler i Örebro.