teltek

GRADER

Troligen den mest flexibla gradern i världen!

 

• Tydlig display
• Användarvänlig
• Statistik i realtid
• Windowsbaserad
•Hygienisk design
•Moduluppbyggd
•Skonsamma sorteringsmetoder
•Kan anslutas till en mängd olika  mätkällor
•Avancerade algoritmer ger  minimal give-away


Telteks graderlösning är marknadens mest flexibla. Via en och samma mjukvara kan du
som användare väga upp portioner baserat på slutvikt, antal eller sortera dina produkter beroende på deras individuella vikt. Du kan till och med kombinera de båda metoderna för att ha kontroll på varje slutvikts innehåll. 

Grader använder en egenutvecklad mjukvara som arbetar i Windowsmiljö vilket ger hög igenkänningsfaktor och kort inlärningstid för operatörerna. Teltek Grader hämtar sin indata från statiska vågar, dynamiska vågar, visionsystem eller andra utrustningar som kan lämna ett faktiskt mätvärde över Ethernet eller seriellt. 

Mjukvaran är receptbaserad vilket innebär att du i förväg ställer in de sorteringsmetoder som er produktion har nytta av. Innan körning så är det bara ett par knapptryckningar för att aktivera rätt recept. Antalet recept som kan lagras är i stort sett oändligt. 

Utsorteringsmetoderna för graderenheten är många. Det vanligaste är att använda 
pneumatiskt drivna vridarmar eller pushers. Ett bättre alternativ för låga och svårhanterliga produkter är Lift-flap vilket tillåter den sorterade produkten att placeras ned i en balja, kantin eller liknande rakt under transportörsenheten. Lösningen tillåter även tvärställda underliggande transportörer, ner på vilka produkterna sorteras och 
transporteras vidare utan manuell hantering. 

Teltek graderns slutviktshantering arbetar med avancerade beräkningar för att ligga så nära den inställda slutvikten som möjligt. Mjukvaran anpassar målvikten dynamiskt för att optimera slutvikten. Det är unikt för den här typen av utrustning. Resultatet blir en lägre give away vilket sparar tid, pengar och råvara.

Sorteringsenheten är modulbyggd i sektioner om 1600 mm vilka kommer med två till fyra sorteringspositioner. Två eller fler sektioner kan seriekopplas för att ge ännu fler 
sorteringspositioner där så behövs. 

Utrustningen är konstruerad för att vara lätt att rengöra. Modulbandet är av öppen 
typ för att lätt kunna spolas igenom. Snabblänklås kan monteras för enkel 
demontering och rengöring i t ex diskmaskin.