teltek

Teltek InControl - BAS

BAS är själva grunden i systemet som möjliggör uppkoppling av Telteks C80 och C60 checkvågar.  
Då systemet är helt öppet kan även befintliga checkvågar av andra fabrikat kopplas upp 
med standardgränssnitt om vågens tillverkare kan göra denna koppling.

Anslutning av våg till databasen
Vid produktionsstart (val av artikel) sparas artikelns inställningar, exempelvis artikeltnr, batch, 
utkast- och viktgränser och starttid. Under produktionen sparas vikt, klassificering, datum och tid.
Vid produktions slut sparas tidpunkten.