teltek

Teltek InControl Realtidsdata

Med bildskärmen som”anslagstavla” kan användaren se aktuell status på alla produktionslinjer.  Med filtreringsfunktion väljer du ut rätt data och med hjälp av individuella krav kan man snabbt urskilja eventuella flaskhalsar.
Om inte alla produktionslinjer är av intresse så finns det möjlighet att filtrera visning till önskade linjer.
Skrivbordet kan visa:
- Fabrik
- Avdelning
- Linje
- Maskin
- Artikelnummer
- Namn
- Giveaway
- Andel godkända
- Producerat
- Linjehastighet
Operatören kan välja vilken information som är viktigast.  

Det finns också möjlighet att sätta individuella gränsvärden som håller acceptabla nivåer.

Vill man till exempel ha en produktlinje som håller en linjehastighet av 50 st/min så kommer värdena att bli röda på dataskärmen om hastigheten går under den förinställda gränsen.