teltek

Teltek InControl Stickprov

Stickprovsmodulen för InControl är ett mycket effektivt verktyg för registering, lagring och presentation av stickprovsvägningar. 

En station bestående av en bordsvåg och en nätverkskopplad PC kan användas för flera olika produktionslinjer. På artikelnivå väljs hur många stickprov som ska tas per tillfälle och per timme. Systemet övervakar och ger tydligt visuellt larm om stickprov är försenat.

Samtliga registrerade stickprov lagras i InControl databasen. Under pågående batch 
beräknas statistik för varje stickprov och totalt för samtliga stickprov sedan start.

Efter avslut kan summerad batchrapport sökas upp i modulen för historiska data.

InControl – stickprov har ett tydligt och överskådligt användargränssnitt, 
utvecklat för pekskärm för att ge maximal användarvänlighet, men kan också hanteras med en vanlig bildskärm och mus.

InControl – stickprov eliminerar pappershantering i samband med 
stickprovstagning, beräknar automatisk all statistik och ser till att all statistik sparas enkelt sökbar och åtkomlig.