teltek

Linjesamlare

Våra linjesamlare tar emot produkter levererade i omgångar, i bredd, från en matarbana och överlämnar dem i en ordnad rad till en transportör. Enheterna är konstruerade för vacuumförpackningsmaskiner eller andra maskiner som levererar produkterna gruppvis.

LS-serien används för ostar, kryddtråg, grönsaker, chark mm och är en helt fristående, självarbetande, enhet. Inga kopplingar mot föregående eller efterföljande maskiner krävs men tillval såsom externt start/stopp finns. Styrningen är PLC-baserad och operatörerna kan själva göra justeringar av hastigheter och matningstider direkt på enheten.

Teltek LS-serien består av två olika modeller, LS100 samt LS150. Avgörande för vilken modell som lämpar sig bäst för just Er produktion är förpackningens dimensioner samt önskad produktionstakt.

 

Teltek LS100 tar emot produkter levererade i omgångar, i bredd, från en matarbana och överlämnar dem i en ordnad rad till en transportör.

LS100 är konstruerad för vacuumförpackningsmaskiner eller andra maskiner som levererar produkterna gruppvis.

Teltek LS100 är särskilt lämpad att hantera och ordna produkter som är svåra att skjuta i sidled, exempelvis platta produkter. Under sammanföringen bibehåller LS100 de enskilda produkternas orientering på banan, utan att vrida dem, vilket underlättar för efterföljande maskiner.

Teltek LS100 är byggd med stativ och elektronikskåp i rostfritt stål, transportörer i aluminium och skyddshuv i plexiglas. Styrning sker med PLC-system och fotoceller.

Arbetshastigheten varierar med linjesamlarens transportörslängd och antal transportbanor. Totalt hanterar LS100 upp till 60-80 produkter per minut, beroende på utförande. LS100 är CE-märkt och kan levereras med flera lätt utbytbara transportörsalternativ.

Teltek LS150 tar emot produkter levererade i omgångar, i bredd, från en matarbana och överlämnar dem i en ordnad rad till en transportör.


LS150 är konstruerad för vacuumförpackningsmaskiner eller andra maskiner som levererar produkterna gruppvis.

Under sammanföringen bibehåller LS150 de enskilda produkternas orientering på banan, utan att vrida dem, vilket underlättar för efterföljande maskiner. Vridning av produkt finns däremot som tillval. En vridning 90 grader underlättar ofta etikettmärkning av vissa format.

Teltek LS150 är byggd med stativ och elektronikskåp i rostfritt stål och transportörer i aluminium. Styrning sker med PLC-system och fotoceller.

Arbetshastigheten varierar med linjesamlarens transportörslängd och antal transportbanor. Specifikt för LS150 är att denna lösning klarar betydligt högre produktionstakter än LS100 då inga sidoförflyttningar krävs. LS150 är CE-märkt och kan levereras med flera lätt utbytbara transportörsalternativ.