teltek

Metalldetektorer

Cassels metalldetektorer är en marknadsledande utrustning för detektering av metallföroreningar som av misstag kan ha hamnat i industriprodukter.

De kan ställas in på ett antal valda känslighetsnivåer och påverkas inte av yttre störningskällor. Reaktionstiderna är korta och de uppfyller mer än väl de strängaste kvalitetskontrollstandarder. Med Cassels metalldetektorer är det möjligt att spåra både magnetiska och icke-magnetiska metaller inklusive högresistivt rostfritt stål (AISI 316).

En automatisk spårfunktion eliminerar variationer i produkteffekt orsakade av den produkt som inspekteras.

Utrustningens breda frekvensomfång möjliggör användning med maximal känslighet vid både höga och låga frammatningshastigheter.

Cassels metalldetektorer används av ledande livsmedels-, kemikalie-, textil- och farmaceutiska företag. Vi erbjuder marknadens mest personliga service & support, helt enkelt därför att vi anstränger oss lite mer! Lägg till att vi är experter på helhetslösningar och kan erbjuda produkter i absolut världsklass.

Cassels metalldetektorer har marknadens bästa känslighet för att upptäcka metallkontamination i olika typer av produkter, har oslagbar långtidsstabilitet och är enkla att använda.

Nedan visas några av de modeller vi kan erbjuda. För ännu fler modeller, se www.cassel.de eller kontakta oss på telefon 019 311 300 eller info@teltek.se.

    

    

loading...

Cassel Shark BD 
Tunneldetektor för transportör    

   

Cassel Shark In Liquid 
Metalldetektor för pumpad produkt

Cassel Shark GF 
Frifallsdetektor med eller utan utkastventil

   

Cassel Shark PH 
Metalldetektor för tabletter

Cassel Shark In Meat 
Metalldetektor för t ex korvsprutor

   

Cassel Shark TU
Metalldetektor för träflis, sten etc.