teltek

Utsorteringar

Teltek erbjuder flera olika typer av utsorteringar för att säkerställa ett effektivt och skonsamt sätt att föra felaktiga produkter av produktionslinjen.

Utsorteringsmetoden skall vara anpassad till produktflödet, produktens form och vikt samt produktens hanterbarhet.
 

Pusher - standard
Olika typer av pusherplattor och borstar kan användas beroende på produktens form, vikt och tålighet.
(Klicka för att se en kort film).

 

Pusher - kraftig
En pneumatiskt driven cylinder som snabbt och effektivt trycker den förpackade produkten av linjen. 
(Klicka för att se en kort film).

Överliggande pusher
För större lådor och tyngre produkter som vanligtvis kräver en mycket lång pusher-cylinder så kan istället en överliggande pusher användas. Lösningen tar ingen plats i sidled utan hela utkastpaketet monteras i ett stativ över transportören.
 

Vridarm
En av de mest skonsamma utsorteringsmetoderna är att använda en pneumatiskt driven vridarm. Armen kan användas för att styra av produkten av banan, istället för att trycka av                                                    produkten. (Klicka för att se en kort film).

Blås
Ett blåsutkast är oöverträffat när det gäller att sortera ut lättare produkter i höga hastigheter. Inga rörliga delar vilket gör att slitaget blir minimalt. Vi använder Silventmunstycken för lägsta möjliga ljudnivå.
(Klicka för att se en kort film).

Utkastlåda
En utkastlåda kan konstrueras i olika material, beroende på storkleksönskemål och miljö. Här hamnar produkterna som blir utsorterade. Lådan kan göras låsbar.
(Klicka för att se en kort film med en rostfri utkastlåda).

 

Lift-flap
Lyfter ena änden av bandet för att sortera ut den felaktiga produkten.
(Klicka för att se en kort film).
Här är ytterligare ett alternativ: