teltek

Vad kostar ett oplanerat driftstopp?

Vad kostar ett oplanerat driftstopp? Med serviceavtal för TELTEK checkvågar minimeras risken för driftstopp hos vågarna. Linjens tillgänglighet ökar.

Ett serviceavtal med Teltek AB ökar lönsamheten. Regelbundet förebyggande underhåll minskar risken för onödiga driftstopp på grund av normalt slitage av utrustningen. Då varje stopp drar med sig stora kostnader, troligen tusentals kronor per timme, är förebyggande insatser snabbt lönsamma.

Med Teltek serviceavtal får vågarna kvalificerad översyn av en specialkunnig servicetekniker som utför förebyggande underhåll och en bedömning av checkvågarnas status. Serviceavtal med fast pris per år ger kontroll över kostnaderna. Avtalet utformas efter önskemål, med val av besöksintervall, val av vilka reservdelar som ska ingå i avtalet och vilken utrustning som ska omfattas. Normal förebyggande service innefattar bland annat kontroll och vid behov byte av motorer, transportband, kuggremmar, rullar och kullager. Vikttagningen och utkastens funktion kontrolleras och vågarna kalibreras. Efter varje besök lämnas en utförlig rapport över åtgärder och status.