teltek

Kontroll av detektorer

Revision av röntgen- och metalldetektorer
Genom ett avtal med Teltek säkerställs funktionen på dina metalldetektorer. Avtalet utformas vanligen med ett besök per år där detektorns känslighet verifieras och eventuellt justeras. Vi kontrollerar även att utsorteringen fungerar som den ska. Kalibreringen utförs med certifierade spårbara teststavar som alla är individuellt märkta med serienummer. Dessa teststavar kan även köpas separat för din dagliga egenkontroll.